DigitalKulturarv.no

header photo

Applikasjoner (App'er)

Applikasjoner, eller "app'er", er programmer som lastes ned på en stasjonær eller mobil dataenhet, som smart-telefon eller nettbrett. Brukeren henter selv frem tekst, bilder, lyd, video og animasjoner ved å manøvrere i menyene eller skanne en QR kode på steder av interesse. Eller GPS funksjonen i enheten sørger for at innholdet avspilles de rette stedene. Brukeren kan også  velge å søke i, og avspille, innhold uavhengig av kulturminnestedet. App'er er kjernen i moderne og fremtidsrettet digital historie- og kulturformidling, kort og godt en digital guide som inneholder store mengder informasjon: tekst, bilder, audio-guider, videoer, 3D animasjoner og Augmented Reality. Med Augmented Reality løsninger kan det historiske kulturminne-landskapet gjenskapes på skjermen til den mobile enheten

 

    Web app

Web-apper kan brukes på alle mobile operativsystemer, som iOS, Android eller Windows. App'en oppretter kontakt mellom den mobile enheten og serveren som innholdet er lagret på. Løsningen forutsetter et stabilt mobilt bredbånd, 3G eller 4G, eller trådløs sone (WiFi).  Ved redusert nedlastningshastighet, for eksempel i forbindelse med ferier og helligdager, påvirkes kvaliteten av høyoppløselig grafikk og animasjoner negativt. Hvis nett-forbindelsen brytes helt er app'en tom, med mindre brukeren har valgt å lagre innholdet som er lastet ned

En web app løsning som virker online og offline er basert på HTML5, som er tilpasset stasjonære og mobile plattformer. HTML er språket som ligger til grunn for all formatering av nettsider. En app basert på HTML5 skifter mellom online og offline avhengig av dekningen. Når enheten mister online forbindelsen åpnes innholdet fra den mobile enheten, så snart enheten er online igjen overtar serveren. Siden offline-muligheten er en funksjon i HTML5 og ingen skreddersydd app til mobile enheter, krever det mye testing og tilpasning før app'en virker med høy grad av pålitelighet 

Den samme web appen kan brukes på alle mobile enheter uansett operativsystem (iOS (Apple), Android (Google), Windows m.fl.) . Siden app'en kopler seg opp til serveren hver gang den åpnes, eller er online igjen,  er det automatisk den seneste oppdaterte versjon som lastes ned på den mobile enheten

 

    Native app

En native app er en offline-løsning som er uavhengig av et mobilt nettverk eller et trådløst område. App'en inneholder ikke kun menyene til å manøvrere med, men også innholdet, som menyene kan hente frem.  En native app krever derfor mer lagringsplass enn en web app. Bruker manøvrerer i innholdet på samme måte som web app'ene, ved å bruke menyene eller skanne QR koder som henter frem, eller avspiller, relevant innhold. Høyoppløselig grafikk og animasjoner vises /avspilles i høy kvalitet. App'en henter frem alt innhold uten forsinkelser. Siden native app'er lastes ned og lagres på den mobile enheten er de kodet til å fungere sammen med enhetens operativssystem. Det vil si at samme app kodes i flere versjoner for å kunne brukes på flere operativssystemer. Det gjør native app'er dyrere enn web app'er, og oppdateringen mer omstendelig. Mange velger derfor kun å utvikle en native app løsning, som oftest til iOs eller Android

 

    Hybrid app

Hybrid app'en forener egenskaper fra begge hovedtypene web- og native app'er. Formålet er å skape en app som har fler av native app'ens egenskaper, men som oppfattes av den mobile enheten som en web app løsning, og som dermed kan benyttes av alle operativssystemene. Kort og godt pakker man native app egenskapene i en kode som alle operativsystemene kan håndtere. Det betyr imidlertid at native app løsningene ikke kan utnyttes fullt ut, og app'en dermed ikke får samme funksjonalitet som en native app

 

App'ene lastes ned fra nettbutikker for hvert av operativsystemene: Apple AppStore, Google PlayStore og Windows WindowStore. Brukeren laster ned app'en på den mobile enheten når enheten befinner seg i et område med 3G eller 4G dekning, eller i et trådløst område, WiFi