DigitalKulturarv.no

header photo

Desktop presentasjon

Desktop presentasjoner er beregnet på "store lerreter", dvs. stasjonære eller bærbare computere med en viss størrelse på skjermen. Presentasjonen er ikke tilpasset mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett, og brukeropplevelsen ved avspilling på disse varierer. Desktop presentasjonene er velegnet for presentasjon av store rom, som kirker, slott, festninger og lignende, og gir en opplevelse av å være i rommet. Presentasjonene er en kulturformidling uavhengig av kulturstedet, men gir ofte en større brukeropplevelse enn presentasjoner beregnet på mobile enheter. Se et eksempel fra en av våre samarbeidspartnere her  (for å komme tilbake til oversiktskartet velg menypunktet nederst til venstre på siden)

 

 PDF-fil

Faktaark i form av nedlastbare pdf filer er en enkel, men effektiv form for kulturformidling. Et faktaark, en brosjyre eller billedbok, - informativt og lett tilgjengelig. PDF-filer ligger i randsonen av "Virtual Heritage" begrepet, men er en billig og formålstjenlig løsning  som bør inngå i overveielsene

 

Video presentasjon

Videofilmer kan legges ut på Vimeo eller andre nett-samfunn. Videoer supplert med musikk er effektfulle, se eksempel fra Strand i Sør-Varanger her