DigitalKulturarv.no

header photo

DigitalKulturarv.no består av innehaver Peter F Tschudi og flere tilknyttede freelance programmerer som er spesialister på hvert sitt område innen for produksjon av Virtual Heritage løsninger. Vår målsetning er å gjøre digital formidling enkelt og forståelig for så vel oppdragsgiver som bruker

Vi er en liten organisasjon som er lett å snakke med, en god sparringspartner som fokuserer på behov og kostnader, og som ønsker å bli kjent for å levere kvalitet til konkurransedyktig pris - hver gang!

Våre tjenester omfatter alle faser av digitale prosjekter, fra ide til beslutningsgrunnlag, og gjennomføring fra produksjon til implementering og vedlikehold