DigitalKulturarv.no

header photo

Augmented Reality (AR), eller kunstig virkelighet, er en måte å projisere tenkte objekter mot de virkelige omgivelsene. I kulturminne-formidlingen åpner det mulighet for å gjenskape det historiske landskapet på skjermen på den mobile enheten, og se det i forhold til virkeligheten foran seg

 

AR- grafisk posisjonering

Ved grafisk posisjonering  avspilles AR mediet (tekst, grafikk, lyd, video, 3D modeller) mens besøkende beveger seg rundt i et område med en GPS aktiv smartelefon, nettbrett eller lignende mobile enheter. Signalene fra mobilmaster eller satellitter forteller den mobile enheten hvor den befinner seg og programmet (app'en) på den mobile enheten avspiller AR mediet ved passering av forprogrammerte geografiske punkter  

 

AR - visuell posisjonering

Ved visuell posisjonering avspilles AR mediet når den besøkende bruker smarttelefonens, nettbrettets eller lignende mobile enheters kamera til å avfotografere en QR kode, et 2D objekt eller lignende. Utviklingen av visuelle gjenkjennelses teknikker går med stormskritt, og forbedret kamerateknikk på mobile enheter og utviklingen av Google-brillen og andre tilsvarende avanserte "kunstige øyne", gjør at terrenggjenkjennelse sannsynligvis blir den mest vanlige posisjoneringsmetode om få år

 

Augmented Reality er i dag den mest avanserte formen for "Virtual Heritage" løsninger, men også den mest kostbare å utvikle. Ved vurdering av en AR løsning er behov-kostnad-levetid en treenighet  som nøye skal veies opp mot hverandre