DigitalKulturarv.no

header photo

DigitalKulturarv.no.no - en kreativ sparringspartner

DigitalKulturarv.no tilbyr museer og andre kulturinstitusjoner rådgivning og gjennomføring av digitale historie- og kulturformidlings-prosjekter, uansett størrelse. Vi tilbyr løsninger som samspiller med offentlige databaser som Norvegiana  og digitaltfortalt.no, løsninger basert på andre dataleverandører og materiale fra oppdragsgiver, eller en kombinasjon

Våre tjenester omfatter alle faser av digitale prosjekter, fra ide til beslutningsgrunnlag, og gjennomføring fra produksjon til implementering og vedlikehold. Organisasjonen er liten, og oppdragsgiver har nær kontakt med prosjektansvarlig hos DigitalKulturarv.no gjennom hele prosjektet Vi er garant for en behovstilpasset  løsning til en konkurransedyktig pris!